Ang Sinasabi Namin

Blog | Kategorya: Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Clark County School District

Nevada Ed-Watch: CCSD 7/11/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Nevada Ed-Watch: CCSD 6/27/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Nevada Ed-Watch: CCSD 6/13/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Nevada Ed-Watch: CCSD 5/16/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Nevada Ed-Watch: CCSD 5/9/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Nevada Ed-Watch: CCSD 4/25/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Nevada Ed-Watch: CCSD 3/28/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Marso 29, 2024 | Mga Kategorya: Clark County School District Board of Trustees , Ed Watch | Tags: , , , |

Nevada Ed-Watch: CCSD 3/14/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Nevada Ed-Watch: CCSD 2/22/24

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan ...Continue Reading

Maghanap

Kategorya

Mga tag

Kumuha ng mga update sa balita

Pangalan (Kinakailangan)