Ang Sinasabi Namin

Blog | Kategorya: Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Clark County School District

Nevada Ed-Watch: CCSD 2/22/24

Clark County School District Board of Trustees What is the Board of Trustees & what are they responsible for? The CCSD Trustees are decision-makers for the school district. Seven members are elected based on district; four are appointed representatives [...]

Nevada Ed-Watch: CCSD 2/7/24

Clark County School District Board of Trustees  What is the Board of Trustees & what are they responsible for? The CCSD Trustees are decision-makers for the school district. Seven members are elected based on district; four are appointed representatives from the four [...]

Nevada Ed-Watch: CCSD 1/11/24

Clark County School District Board of Trustees  What is the Board of Trustees & what are they responsible for? The CCSD Trustees are decision-makers for the school district. Seven members are elected based on district; four are appointed representatives from the four [...]

Nevada Ed-Watch: CCSD 12/14/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

December 15, 2023|Categories: Clark County School District Board of Trustees, Ed Watch|Tags: , , , , |

Nevada Ed-Watch: CCSD 11/9/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

Nevada Ed-Watch: CCSD 10/12/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

Nevada Ed-Watch: CCSD 9/28/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

Nevada Ed-Watch: CCSD 9/14/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

Maghanap

Kategorya

Mga tag

Kumuha ng mga update sa balita

Pangalan (Kinakailangan)