Saan Pupunta

Mga tagapagturo

Pagmamaneho ng pagbabago at positibong resulta para sa mga bata

Ang Opportunity 180 ay nag-a-activate ng mga network ng mga tagapagturo upang maipakalat nila ang mga makabagong ideya na hahantong sa magagandang resulta para sa mga bata. Sa pamamagitan ng pagkilala sa bawat pinunong pang-edukasyon at proseso, itinutugma namin ang mga mataas na potensyal na lider sa mga pagkakataong pinakamahusay na naaayon sa kanilang mga kasanayan, kanilang mga halaga at kanilang paglalakbay sa personal na pamumuno sa edukasyon.

2023 Impormasyon sa Pagsasama

Manatiling napapanahon sa mga pinakabagong balita sa mga pagkakataon sa pag-unlad at pakikisama sa pamamagitan ng pag-sign up para sa aming newsletter sa mga paparating na petsa, workshop, at higit pa!

Ikaw ba ay isang naghahangad na pinuno o pinuno ng paaralan?

Educator na naghahanap ng isang komunidad?

Handa nang maglunsad ng paaralan?

Guro at/o Pinuno ng Guro?