Paano Kami Nagtatrabaho

Talento

Helping aspiring leaders increase their impact on Nevada’s education

Nakasentro ang trabaho ng Opportunity 180's Great Ideas sa paglinang at pag-activate ng mga network ng mga tagapagturo at mga naghahangad na lider na pang-edukasyon na nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang epekto at pagsuporta sa mga bata sa tagumpay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga workshop, fellowship, at iba pang lokal at pambansang kinikilalang mga pagkakataon sa pag-unlad, ang mga pinunong ito ay maaaring magpalaganap ng mga makabagong ideya na hahantong sa magagandang resulta para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan.

We build relationships with local educators and other professionals with a passion for education on an intentional and personal level, connecting them with development and networking opportunities that are the right fit for them, and working with them to realize their goals for students. To date, we have directly connected more than 1,000 educators or education leaders with opportunities to professionally and personally develop their skills and leadership in the community.

Interested in one of our development opportunities? Let’s talk!

Not sure which opportunity would be right for you? Reach out to our team, and we’ll be happy to work with you, one on one, to determine the best fit.

Pangalan (Kinakailangan)