Bakit Mahalaga ang Ating Trabaho

Mapa ng Kalidad ng Paaralan

Isang Tool para sa Paghahanap ng De-kalidad na Edukasyon

Ang pagtiyak na ang bawat bata ay may access sa isang mahusay na paaralan ay nangangailangan ng pag-unawa tungkol sa mga lugar ng pinakamalaking pangangailangan sa ating mga komunidad. Ang School Quality Map ay nagbibigay ng lokasyon, kalidad, at pagpapatala ng lahat ng pampublikong K-12 na paaralan sa Nevada. Maaari kang mag-filter ayon sa antas ng paaralan, star rating , uri ng pagpapatala, county, at distrito ng Congressional/Senate/Assembly.

Ito ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa:

  • Ang mga pinuno ng paaralan ay naghahanap upang buksan o palawakin ang isang paaralan sa Nevada
  • Mga pamilyang naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga paaralan sa kanilang lugar
  • Mga halal na opisyal na gustong makita ang pamamahagi ng performance ng paaralan sa kanilang distrito
  • Sinumang interesado sa paggalugad sa mga lugar ng pinakamalaking pagkakataong pang-edukasyon sa ating komunidad

Mga tanong kung paano gamitin ang School Quality Map? Kumonekta sa amin!

halimbawa ng mapa ng kalidad ng paaralan