Bakit Mahalaga ang Ating Trabaho

Mapa ng Kalidad ng Paaralan

A Tool for Finding Quality Education

Ensuring every kid has access to a great school requires an understanding about the areas of greatest need in our communities. The School Quality Map provides the location, quality, and enrollment of all public K-12 schools in Nevada. You can filter by school level, star rating, enrollment type, county, and Congressional/Senate/Assembly district.

Ito ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa:

  • Ang mga pinuno ng paaralan ay naghahanap upang buksan o palawakin ang isang paaralan sa Nevada
  • Mga pamilyang naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga paaralan sa kanilang lugar
  • Elected officials wanting to see  the distribution of school performance in their district
  • Sinumang interesado sa paggalugad sa mga lugar ng pinakamalaking pagkakataong pang-edukasyon sa ating komunidad

Questions on how to use the School Quality Map? Connect with us!

school quality map example