Ang Sinasabi Namin2023-05-25T12:04:40-07:00

Ang Sinasabi Namin

Blog

Opportunity 180 and the Equitable Facilities Fund Announce Groundbreaking $100 Million Nevada Facilities Fund

October 31, 2023|Categories: Blog|Tags: , , |

Opportunity 180 and the Equitable Facilities Fund (EFF) have partnered with the Office of Governor Joe Lombardo, Treasurer Zach Conine and the State Infrastructure Bank to debut the Nevada Facilities Fund. The Nevada nonprofit and the philanthropy-backed impact fund have [...]

Back to School with Akiko-Ayalla Cooks, Leadership Development Ambassador

September 1, 2023|Categories: Blog|Tags: , , , |

Akiko-Ayalla Cooks is one of Opportunity 180’s Leadership Development Ambassadors - local education professionals helping to inspire students and engage families, strengthen relationships with the local education community, and raise awareness on leadership development opportunities to aspiring school leaders. [...]

North Star News – agosto 2023

August 28, 2023|Categories: Blog, North Star News|

North Star News (NSN) conecta a familias, padres, tutores y miembros de la comunidad con información sobre la educación del estado de Nevada. Tarjetas WiFi gratuitas para las familias que cumplan los requisitos en las bibliotecas locales Visite una sucursal [...]

Nevada Ed-Watch

Nevada Ed-Watch: Washoe County School District 11/14/23

November 14, 2023|Categories: Ed Watch, Washoe County School District|Tags: , , , , , |

Washoe County School District Board of Trustees What is the Board of Trustees & what are they responsible for? The Washoe County School District Board of Trustees are publicly elected decision-makers for the school district. They are responsible for providing [...]

Nevada Ed-Watch: CCSD 11/9/23

November 9, 2023|Categories: Clark County School District Board of Trustees, Ed Watch|Tags: , , , , |

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

Nevada Ed-Watch: SPCSA 11/3/23

November 3, 2023|Categories: Ed Watch, State Public Charter School Authority|Tags: , , , , |

State Public Charter School Authority (SPCSA) Ano ang SPCSA at ano ang kanilang pananagutan? Itinuturing na isa sa mga distrito ng paaralan ng Nevada, ang SPCSA ay nagtataguyod at nangangasiwa sa mga pampublikong charter na paaralan. Ang Awtoridad ay binubuo ng pitong hinirang na miyembro na responsable sa pangangasiwa ng [...]

Sa media

North Star News – agosto 2023

August 28, 2023|Categories: Blog, North Star News|

North Star News (NSN) conecta a familias, padres, tutores y miembros de la comunidad con información sobre la educación del estado de Nevada. Tarjetas WiFi gratuitas para las familias que cumplan los requisitos en las bibliotecas locales Visite una sucursal [...]