Ang Sinasabi Namin

Blog | Tag: Charter Schools

Opportunity 180 and the Equitable Facilities Fund Announce Groundbreaking $100 Million Nevada Facilities Fund

Opportunity 180 and the Equitable Facilities Fund (EFF) have partnered with the Office of Governor Joe Lombardo, Treasurer Zach Conine and the State Infrastructure Bank to debut the Nevada Facilities Fund. The Nevada nonprofit and the philanthropy-backed impact fund have [...]

October 31, 2023|Categories: Blog|Tags: , , |

Back to School with Akiko-Ayalla Cooks, Leadership Development Ambassador

Akiko-Ayalla Cooks is one of Opportunity 180’s Leadership Development Ambassadors - local education professionals helping to inspire students and engage families, strengthen relationships with the local education community, and raise awareness on leadership development opportunities to aspiring school leaders. [...]

September 1, 2023|Categories: Blog|Tags: , , , |

Meeting the Needs of Nevada Students

Four Nevada Public Charter Schools Awarded Funds to Serve High Need Students The Federal Charter School Program (CSP) Grant is administered by Opportunity 180 to expand access to high-quality public charter schools in the neighborhoods that have the least access [...]

Nevada Ed-Watch: 05/12/2022

  Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

Maghanap

Kategorya

Mga tag

Kumuha ng mga update sa balita

Pangalan (Kinakailangan)