Ang Sinasabi Namin

Blog | Tag: balangkas ng pagganap sa akademiko

Nevada Ed-Watch: SPCSA 12/8/23

State Public Charter School Authority (SPCSA)   What is the SPCSA & what are they responsible for? Considered one of Nevada’s school districts, the SPCSA sponsors and oversees public charter schools. The Authority consists of seven appointed members responsible [...]

Nevada Ed-Watch: SPCSA 11/3/23

State Public Charter School Authority (SPCSA) Ano ang SPCSA at ano ang kanilang pananagutan? Itinuturing na isa sa mga distrito ng paaralan ng Nevada, ang SPCSA ay nagtataguyod at nangangasiwa sa mga pampublikong charter na paaralan. Ang Awtoridad ay binubuo ng pitong hinirang na miyembro na responsable sa pangangasiwa ng [...]

Nevada Ed-Watch: 06/27/22

State Public Charter School Authority (SPCSA) Ano ang SPCSA at ano ang kanilang pananagutan? Itinuturing na isa sa mga distrito ng paaralan ng Nevada, ang SPCSA ay nagtataguyod at nangangasiwa sa mga pampublikong charter na paaralan. Ang Awtoridad ay binubuo ng pitong hinirang na miyembro na responsable sa pangangasiwa ng [...]

Maghanap

Kategorya

Mga tag

Kumuha ng mga update sa balita

Pangalan (Kinakailangan)