IBAHAGI ITO
Nevada Ed-Watch

Ang serye ng Ed-Watch ay idinisenyo upang madagdagan ang access sa impormasyon sa kung anong mga desisyon
ay ginagawa tungkol sa pampublikong edukasyon sa Clark County at Nevada.

State Public Charter School Authority (SPCSA)

Ano ang SPCSA at ano ang kanilang pananagutan? Itinuturing na isa sa mga distrito ng paaralan ng Nevada, ang SPCSA ay nagtataguyod at nangangasiwa sa mga pampublikong charter na paaralan. Ang Awtoridad ay binubuo ng pitong hinirang na miyembro na responsable sa pangangasiwa sa mga pamantayang pang-edukasyon at pagpapatakbo at pagpapanagot sa mga naka-sponsor na paaralan sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral.

Gaano kadalas nagpupulong ang Lupon ng SPCSA? Ang SPCSA ay karaniwang nagpupulong minsan sa isang buwan, karaniwan tuwing Biyernes.

Mag-click dito para sa iskedyul at materyales ng pagpupulong ng SPCSA.

Maaari bang makisali ang mga miyembro ng komunidad sa SPCSA Board Meetings? Bagama't ang lahat ng mga pagpupulong ng SPCSA ay karaniwang idinaraos sa publiko sa gusali ng Nevada Department of Education sa Carson City at sa gusali ng Nevada Department of Education sa Las Vegas (1st floor boardroom), ang lahat ng mga pulong ay ginaganap na ngayon dahil sa krisis sa COVID-19. Maaaring tingnan ng mga miyembro ng publiko ang pagpupulong online sa pamamagitan ng link sa web page ng Pampublikong Paunawa ng SPCSA at ang agenda at anumang mga materyal na sumusuporta ay matatagpuan dito . Maaaring magbigay ng pampublikong komento sa anumang agenda item sa simula ng pulong, o pampublikong komento tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan sa SPCSA ay maaaring ibigay sa pagtatapos ng bawat pulong ng Lupon. Maaaring gamitin ng mga miyembro ng komunidad na nagbibigay ng pampublikong komento ang sumusunod na linya ng tawag sa kumperensya: 1-312-584-2401; extension 3952176# na may limitasyon sa oras na tatlong minuto bawat speaker. Bilang kahalili, ang pampublikong komento ay maaaring isumite nang nakasulat sa publiccomment@spcsa.nv.gov, at anumang naturang pampublikong komento na natanggap bago ang pulong ay ibibigay sa Awtoridad at isasama sa nakasulat na mga minuto ng pulong.

Click here for a list of all SPCSA Members.

Click here for a list of all SPCSA sponsored schools.


Friday, November 3, 2023

State Public Charter School Authority Board Meeting

Access the meeting agenda and playback.

Ano ang nangyari sa pagpupulong na ito?

Pampublikong Komento #1

Public comment highlights included:

 • SBAC data perspectives for third and fourth graders
 • Concerns regarding Academic Notices of Concern from parents, educators, students, and administrators

Board Approved the Consent Agenda

Highlights of the consent agenda included transportation plans and amendment applications for Mater Academy of Nevada’s East, Bonanza, and Mountain View Campuses.

SPCSA Interim Executive Director’s Report

Kabilang sa mga highlight mula sa ulat ang:

 • Delinquent Schools PERS Contributions: Explore Academy is working to obtain a loan to cover the amount owed to PERS; Nevada Prep has proposed a payment plan to the PERS Board, which is now under consideration; PilotEd Schools of Nevada will have contributions through September by the end of November; Sage Collegiate’s delinquency has been fully resolved; and TEACH Las Vegas has indicated they will receive a pass-through amount to cover the balance owned.
 • Pre-Opening Process for Schools: Pre-opening checklists and issues related to facilities and enrollment will be discussed at future board meetings, after questions from board members.
 • Growth Management Plan/2024 Academic and Demographic Needs Assessment: By January 31, Academic and Demographic Needs Assessments will be updated to utilize multiple years of school performance data. Work is underway on the updated document, and the draft is expected to be presented at the December board meeting.

Board Heard an Update Regarding the Closure of Girls Empowerment Middle School

The school and Trustees have wrapped up all items as scheduled, with the exception of the required audit.

Board Approved Nevada Prep’s Charter School Contract Amendment

The Board approved Nevada Prep Charter School’s amendment request to add grades K-2 beginning in the 2024-25 school year.

I-explore ang memo ng rekomendasyon .

Board Adopted 2022-23 Academic Performance Framework Ratings

Staff presented academic performance data for SPCSA schools. This is the first year star ratings have been released since the COVID-19 pandemic. Comparatively, SPCSA schools outperformed State schools in the number of three, four, and five-star schools:

 • 5-Star Schools: 43 schools (32%)
  • State: 85 schools, 11%
 • 4-Star Schools: 20 schools (15%)
  • State: 79 schools, 10%
 • 3-Star Schools: 35 schools (26%)
  • State: 179 schools, 24%
 • 2-Star Schools: 24 schools (18%)
  • State: 195 schools, 26%
 • 1-Star Schools: 12 schools (9%)
  • State: 223 schools, 29%

Generally, proficiency rates in English Language Arts (ELA), Math, and Science have decreased in recent years for SPCSA (but continue to outperform the State). Many students are not meeting grade-level proficiency expectations. Median growth was stagnant or increased slightly over 2021-2022, but the percentage of SPCSA schools meeting growth targets decreased. According to a memo distributed to District superintendents and the SPCSA by the Nevada Department of Education, 2022-23 school year growth data statewide was impacted by decreased participation in assessments and pandemic disruptions.

The SPCSA utilizes an Academic Performance Framework to rate school performance. This Framework is similar to the NSPF. The Framework rates schools Exceeds Standard, Meets Standard, Does Not Meet Standard, and Below Standard, based on a point scale (available in the presentation materials). For the 2022-23 school year, 75% of SPCSA schools were rated as meeting or exceeding standards; 21% of schools did not meet the standard, and 4% of schools bell below the standard.

Galugarin ang pagtatanghal.

Board Took Action on Academic Performance Recommendations

SPCSA staff provided the Board with their recommendations relating to academic performance notices. For schools being issued a Notice of Concern, each school had the opportunity to present to the Board; those presentations are linked below. The Board took the following actions:

Additional Notices will be considered at the December board meeting.

Explore the presentation (can be found on Slides 23-30). Individual recommendation memos can be found here.

Long-Range Calendar (susunod na 3 buwan):

Agenda items over the next two SPCSA board meetings are anticipated to include:

 • Academic Performance Framework results
 • Academic and Demographic Needs Assessment
 • Resubmitted charter school applications
 • Review of graduation data, student enrollment, and demographics
 • Overview of Financial Performance and Organizational Performance Framework
 • New school updates
 • Transportation requests

Explore the calendar.

The next Meeting of the SPCSA Board is scheduled for Friday, December 8, @ 9:00 a.m.

Mag-sign up para makatanggap ng notification kapag may na-publish na bagong post sa Ed-Watch

Pangalan (Kinakailangan)
Zip (Kinakailangan)