Nevada Ed-Watch2023-05-25T09:33:57-07:00

Ang Sinasabi Namin

Nevada Ed-Watch

Ang iyong mapagkukunan para sa mabilis na pagbabalik-tanaw ng mga pangunahing pulong sa edukasyon

Ang Nevada Ed-Watch ay nagbibigay ng mabilis na recaps ng mga pangunahing desisyon at punto ng talakayan sa panahon ng State Board of Education, State Public Charter School Authority, Clark County School District, at Washoe County School District meeting. Noong 2022, nag-summarize ang aming team ng higit sa 200 oras ng mga pagpupulong na ito. Mag-subscribe sa Ed-Watch upang manatiling may kaalaman sa antas ng lokal at estado.

Nevada Ed-Watch: CCSD 9/28/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

Nevada Ed-Watch: CCSD 9/14/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]