Bakit Mahalaga ang Ating Trabaho

Pananaliksik at Datos

Ang kahalagahan ng mahusay na data sa pagkamit ng patas na sistema ng edukasyon

Good data are the common language that we can all use to ensure every kid has the opportunity for a high-quality education, and evaluate what’s working in our education systems. We have several tools available for to ensure sound data is equitably available and easily accessible for the community.

Great Schools All Kids Data Portal

graphic ng isang gusali ng paaralan na may mga ulap sa itaas

Kung naghahanap ka upang malaman kung paano gumaganap ang mga paaralan sa iyong kapitbahayan, bisitahin ang aming portal ng data ng pagganap ng paaralan . Ang portal ng data ay nagbibigay ng madaling paraan upang maghanap at maghambing ng mga paaralan, maghanap ng mga mapagkukunang mahalaga sa iyo, at magbigay ng kasangkapan sa iyo para sa mga pag-uusap tungkol sa pagganap ng paaralan – ikaw man ay isang magulang o tagapag-alaga, miyembro ng komunidad, employer, o halal na opisyal.

Priyoridad na Footprint Map

halimbawa ng priority footprint map

Nilikha ng Opportunity 180 ang Priority Footprint Maps sa pagsisikap na ituon ang ating trabaho kung saan mayroong pinakamalaking pangangailangan. Itinatampok ng mapa sa ibaba ang lahat ng mga zip code ng Nevada na may pinakamataas na konsentrasyon ng mga mag-aaral sa elementarya na pumapasok sa mga paaralang mababa ang pagganap (ibig sabihin, mga paaralan na nakatanggap ng isa o dalawang-star na rating sa Nevada School Performance Framework).

Bisitahin ang aming interactive na mapa ng kalidad ng paaralan upang makita kung saan matatagpuan ang pinakamataas at pinakamababang pagganap na mga pampublikong paaralan sa Nevada. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang mapa na ito sa:

  • Ang mga pinuno ng paaralan ay naghahanap upang buksan o palawakin ang isang paaralan sa Nevada
  • Mga pamilyang naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga paaralan sa kanilang lugar
  • Mga halal na opisyal na gustong makita ang distribusyon ng performance ng paaralan sa kanilang distrito
  • Sinumang interesado sa paggalugad sa mga lugar ng pinakamalaking pagkakataong pang-edukasyon sa ating komunidad

 

Explore Priority Footprint Maps for Clark County’s Elementary Schools, Middle Schools, and High Schools.

Explore Priority Footprint Maps for Washoe County’s Elementary Schools, Middle Schools, and High Schools.

Pananaliksik at Pag-aaral na Tuklasin

TNTP: The Opportunity Myth

“Sinasabi namin sa mga mag-aaral na ang paggawa ng mabuti sa paaralan ay lumilikha ng mga pagkakataon—na ang pagpapakita, paggawa ng trabaho, at pagtugon sa mga inaasahan ng mga guro ay maghahanda sa kanila para sa kanilang kinabukasan. Sa kasamaang palad, iyon ay isang gawa-gawa.” Magbasa pa

Brookings Institution: College Enrollment Disparities: Understanding the Role of Academic Preparation

"Nalaman namin na ang mga agwat sa pagpapatala sa kolehiyo ayon sa socioeconomic status, kasarian, at lahi ay makabuluhan, at ang mga puwang ay mas maliit at kung minsan ay nababaligtad sa mga mag-aaral na may katulad na paghahanda sa akademiko. Iminumungkahi ng aming mga resulta na ang mga gumagawa ng patakaran at mga mananaliksik na interesado sa pagtugon sa mga pagkakaiba sa pagpapatala sa kolehiyo ay dapat bigyang maingat na pansin ang mga pagkakaiba sa paghahanda sa akademiko sa elementarya at sekondaryang edukasyon." Magbasa pa

Fordham Institute: The Power of High Expectations in District and Charter Schools

“Tinutulungan ba natin ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagbaba ng bar? Anong mga uri ng mga inaasahan ang dapat itakda ng mga guro habang nagsisimula silang maghukay? At ano ang maituturo sa atin ng pagsasaliksik at naunang karanasan—lalo na mula sa charter sector, kung saan ang pangangailangan para sa matataas na inaasahan ay matagal nang sumisigaw—kung paano haharapin ang napakalaking hamon na ito?” Magbasa pa

Boston University Wheelock Policy Center: Ang Epekto ng Pagpapanatili sa ilalim ng Patakaran sa Promosyon na Nakabatay sa Pagsubok ng Mississippi

"Ang aming mga resulta ay karaniwang nangangako para sa mga epekto ng pagpapanatiling batay sa pagsubok tulad ng ipinatupad sa Mississippi. Nakakita kami ng malalaking positibong epekto mula sa pagpapanatili sa pagkamit ng ELA ng mag-aaral, na siyang pangunahing layunin ng patakaran.” Magbasa pa