IBAHAGI ITO
Nevada Ed-Watch

Ang serye ng Ed-Watch ay idinisenyo upang madagdagan ang access sa impormasyon sa kung anong mga desisyon
ay ginagawa tungkol sa pampublikong edukasyon sa Clark County at Nevada.

Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Clark County School District

Ano ang Board of Trustees at ano ang kanilang pananagutan? Ang CCSD Trustees ay mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Pitong miyembro ang inihalal batay sa distrito; apat ang hinirang na kinatawan mula sa apat na pinakamalaking munisipalidad sa Clark County (Clark County, City of Las Vegas, City of Henderson, at City of North Las Vegas). Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. Ang mga trustee ay may pananagutan na makipagtulungan sa kanilang mga komunidad upang mapabuti ang tagumpay ng mag-aaral.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa at makakita ng listahan ng mga kasalukuyang Trustees .
Mag-click dito upang mahanap ang iyong Trustee District .

Gaano kadalas nagpupulong ang Board of Trustees? Ang mga trustee ay nagpupulong dalawang beses bawat buwan (ikalawa at ikaapat na Huwebes) sa ganap na 5 ng hapon at sa Edward A. Greer Education Center Board Room (2832 E Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89121).

Mag-click dito para sa buong listahan ng mga pulong at agenda ng Trustees .

Maaari bang makisali ang mga miyembro ng komunidad sa mga pulong ng Trustee? Malaki ang pakinabang ng mga katawan sa paggawa ng desisyon sa pakikinig ng pampublikong input at maraming pananaw. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng publiko ay maaaring magsumite ng mga komento sa agenda at mga item na hindi agenda sa pamamagitan ng email o voice recording. Maaaring magbigay ng pampublikong komento nang personal, sa pamamagitan ng email, o sa pamamagitan ng voice recording. Ang mga komento sa email ay dapat isumite sa Boardmtgcomments@nv.ccsd.net. Upang magsumite ng voice recording sa mga item na nakalista sa agenda ng pulong, tumawag sa 702-799-1166. Limitado sa 1 minuto 30 segundo ang naitala ng boses na pampublikong komento.

Thursday, May 16, 2024

Clark County School District Board of Trustees Meeting

Mag-click dito upang makita ang agenda ng pulong.

Click here to see the meeting agenda addendum.

Panoorin ang pag-playback ng pulong.

Ano ang nangyari sa pagpupulong na ito?


Inaprubahan ng mga Trustees ang Agenda ng Pahintulot (6-0)

Mga Highlight ng Agenda ng Pahintulot:

Galugarin ang mga item sa agenda ng pahintulot dito.

Trustees Approved the Notice of Intent for CCSD Regulation 4240 – Professional Development: All Employees (6-0)

Trustees approved a Notice of Intent for CCSD Regulation 4240 – Professional Development. Changes include updates to the regulation’s language; updates to the Professional Development Education Advisory Committee; changing the name of the Leadership and Professional Learning Division; adding completion requirements to align with best practices; and other modifications.

The Notice may be considered at the Thursday, June 13, 5:00 p.m. board meeting.

I-explore ang Notice of Intent .

Trustees Approved the Employment Agreement for the Interim Superintendent (6-0)

Trustees approved the employment agreement between the Board and Interim Superintendent Brenda Larsen-Mitchell.

Explore the employment agreement.

Pampublikong Komento

Ang mga miyembro ng publiko ay nagbahagi ng mga komento tungkol sa:

  • Supporting librarians and candidates who do not support book bans
  • Concerns regarding educators moving schools
  • Concern regarding a student disciplinary/safety experience at Durango High School

The next meeting of the Board of Trustees is scheduled for June 13, 2024, at 5:00 p.m. A board meeting to consider the final budget will be held Monday, May 20, at 5:00 p.m.

Mag-sign up para makatanggap ng notification kapag may na-publish na bagong post sa Ed-Watch

Pangalan (Kinakailangan)
Zip (Kinakailangan)