Ang Sinasabi Namin

Blog | Tag: Dual Enrollment

Nevada Ed-Watch: CCSD 11/9/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Tagapangasiwa ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. [...]

Maghanap

Kategorya

Mga tag

Kumuha ng mga update sa balita

Pangalan (Kinakailangan)