Ang Sinasabi Namin

Blog | Tag: Geometry

Nevada Ed-Watch: 2/9/23

Lupon ng mga Katiwala ng Distrito ng Paaralan ng Clark County Ano ang Lupon ng mga Katiwala at ano ang kanilang pananagutan? Ang mga Katiwala ng CCSD ay pampublikong inihalal na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. Mga Katiwala ...Magpatuloy sa Pagbabasa

Pebrero 10, 2023 | Mga Kategorya: Clark County School District Board of Trustees , Ed Watch | Mga Tag: , , |

Maghanap

Kategorya

Mga tag

Kumuha ng mga update sa balita

Pangalan (Kinakailangan)