IBAHAGI ITO
Nevada Ed-Watch

Ang serye ng Ed-Watch ay idinisenyo upang madagdagan ang access sa impormasyon sa kung anong mga desisyon
ay ginagawa tungkol sa pampublikong edukasyon sa Clark County at Nevada.

Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Clark County School District 

What is the Board of Trustees & what are they responsible for? The CCSD Trustees are decision-makers for the school district. Seven members are elected based on district; four are appointed representatives from the four largest municipalities in Clark County (Clark County, City of Las Vegas, City of Henderson, and City of North Las Vegas). They are responsible for providing oversight to the Superintendent and establishing District-wide policy. Trustees are accountable to work with their communities to improve student achievement.

Click here to learn more and see a list of current Trustees.
Click here to find your Trustee District.

Gaano kadalas nagpupulong ang Board of Trustees? Ang mga trustee ay nagpupulong dalawang beses bawat buwan (pangalawa at ikaapat na Huwebes) sa ganap na 5 ng hapon at sa Edward A. Greer Education Center Board Room (2832 E Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89121).

Click here for a full list of Trustees meetings and agendas.

Maaari bang makisali ang mga miyembro ng komunidad sa mga pulong ng Trustee? Malaki ang pakinabang ng mga katawan sa paggawa ng desisyon sa pakikinig ng pampublikong input at maraming pananaw. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng publiko ay maaaring magsumite ng mga komento sa agenda at mga item na hindi agenda sa pamamagitan ng email o voice recording. Maaaring magbigay ng pampublikong komento nang personal, sa pamamagitan ng email, o sa pamamagitan ng voice recording. Ang mga komento sa email ay dapat isumite sa Boardmtgcomments@nv.ccsd.net. Upang magsumite ng voice recording sa mga item na nakalista sa agenda ng pulong, tumawag sa 702-799-1166. Limitado sa 1 minuto 30 segundo ang naitala ng boses na pampublikong komento.

Wednesday, February 7, 2024

Clark County School District Board of Trustees Work Session

Mag-click dito upang makita ang agenda ng pulong.

Watch the meeting playback.

Ano ang nangyari sa pagpupulong na ito?

Trustees Did Not Approve the Conditional Resignation of the Superintendent (4-3)

Trustees did not approve accepting the conditional resignation and acceptance of the Third Amendment to the employment agreement between the CCSD Board of Trustees and Dr. Jesus Jara.

Review the letter of resignation, message from the Board of Trustees, the employment agreement between CCSD Board of Trustees and Dr. Jara, and other support material for this item.

Learn more about this item from the Las Vegas Review-Journal.

Trustees Approved A Conditional Termination for Convenience by Board (5-2)

Trustees approved a conditional “Termination for Convenience by Board” of the existing employment agreement and amendments between the Board of Trustees and Dr. Jesus Jara. Clarification was made that counsel will negotiate alternative terms with Dr. Jara.

Review the message from the Board of Trustees and other support material for this item.

Learn more about this item from the Nevada Independent.

Trustees Did Not Act to Appoint Brenda Larsen-Mitchell as Superintendent

Trustees did not act upon appointing Brenda Larsen-Mitchell as Superintendent.

Pampublikong Komento

Ang mga miyembro ng publiko ay nagbahagi ng mga komento tungkol sa:

  • Board procedures
  • Board decorum
  • The need for a superintendent search
  • Transparency in the hiring process
  • Board leadership and transparency
  • School quality

The next Meeting of the Board of Trustees is scheduled for February 8, 2024, at 5:00 p.m.

Mag-sign up para makatanggap ng notification kapag may na-publish na bagong post sa Ed-Watch

Pangalan (Kinakailangan)
Zip (Kinakailangan)