IBAHAGI ITO
Nevada Ed-Watch

Ang serye ng Ed-Watch ay idinisenyo upang madagdagan ang access sa impormasyon sa kung anong mga desisyon
ay ginagawa tungkol sa pampublikong edukasyon sa Clark County at Nevada.

Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Washoe County School District

Ano ang Board of Trustees at ano ang kanilang pananagutan? Ang Lupon ng mga Trustees ng Distrito ng Paaralan ng Washoe County ay inihalal ng publiko na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. Ang mga trustee ay may pananagutan na makipagtulungan sa kanilang mga komunidad upang mapabuti ang tagumpay ng mag-aaral.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa at makakita ng listahan ng mga kasalukuyang Trustees .

Gaano kadalas nagpupulong ang Board of Trustees? Ang mga trustee ay nagpupulong dalawang beses bawat buwan (pangalawa at ikaapat na Martes) sa ganap na 2 ng hapon at sa Central Administration Building Board Room, 425 E. 9 th St., Reno, NV 89512.

Mag-click dito para sa buong listahan ng mga pulong ng Trustees.

Maaari bang makisali ang mga miyembro ng komunidad sa mga pulong ng Trustee? Malaki ang pakinabang ng mga katawan sa paggawa ng desisyon sa pakikinig ng pampublikong input at maraming pananaw. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng publiko ay maaaring magsumite ng mga komento sa agenda at mga item na hindi agenda sa pamamagitan ng email o voice recording. Maaaring magbigay ng pampublikong komento nang personal o sa pamamagitan ng email. Ang mga komento sa email ay dapat isumite sa publiccomments@washoeschools.net .


Tuesday, August 22, 2023

Pagpupulong ng Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Washoe County School District

Mag-click dito upang makita ang agenda ng pulong.
Panoorin ang pag-playback ng pulong.

Ano ang nangyari sa pagpupulong na ito?

Inaprubahan ng mga Trustees ang Agenda ng Pahintulot

Kasama sa mga highlight ng agenda ng pahintulot ang:

Galugarin ang agenda ng pahintulot dito.

Trustees Approved Changes to the Group Health Insurance for the 2024 Plan Year

Trustees approved the recommendation of the Group Insurance Committee for the following changes to the District’s self-funded group health insurance program:

 • An insurance rate increase of 6%
 • An increase to the Qualified High Deductible Health Plan from $3,000 to $3,200
 • An addition of a $1,000 lifetime limit of a child-only orthodontics benefit
 • A decrease to preventive dental cleanings and exams from three annual cleanings/exams to two annual cleanings/exams

Galugarin ang presentasyon .

Trustees Received an Update on Safety and Belonging

WCSD School Police provided an update on new and revised safety protocols and activities:

 • Introduction of Astro, a service dog for the WCSD School Police
 • Launch of Centegix Crisis Alert System, with installation now completed in more than half of the district; the implementation schedule is behind its original targets, however.
 • Ongoing capital projects, including secure perimeter targets, single points of entry being enhanced, window film and coverings in open classroom areas, building emergency signage, and grant-funded visitor management systems
 • Collaborative efforts with local law enforcement, including Joining Forces, the regional gang unit, and holding monthly regional law enforcement leadership meetings and quarterly law enforcement meeting with Superintendent Enfield
 • Emphasizing parent and family engagement in school safety: asking questions, checking backpacks and bags, and talking to schools about any change in behavior
 • Working to combat human trafficking and assist survivors of human trafficking through the HEAT (Human Exploitation and Trafficking Unit) program

Galugarin ang presentasyon .

Trustees Received a Video Presentation on First Day of School Experiences

Trustees watched a video presentation featuring students, staff, and families from various schools throughout WCSD on their first day of the 2023-2024 school year.

Mga Ulat ng Katiwala

Kasama ang mga highlight ng ulat:

 • Trustee Church holding a town hall at JWood Raw Elementary School on September 13, at 6:00 p.m.
 • Student competing on America’s Got Talent
 • Attending various school events, visits, and activities, including the all-staff meeting and the JWood Raw Elementary School ribbon cutting
 • Highlighting educators and staff
 • Addressing the vaping challenge in schools and the community
 • Learning more about student athletics

Ulat ng Superintendente

Kasama ang mga highlight ng ulat:

 • A strong start to the 2023-2024 school year
 • Future all-staff gatherings and learnings from the beginning of year all-staff kick-off event
 • A successful Children’s Cabinet fundraising event

Pampublikong Komento

 • Labor negotiations
 • Mga isyu sa transportasyon sa paaralan
 • Mental health support for students suffering from PTSD
 • Ensuring educator voices are heard, and continuing to positively shape district culture

The next Meeting of the Board of Trustees is scheduled for September 12, at 2:00 p.m.

Mag-sign up para makatanggap ng notification kapag may na-publish na bagong post sa Ed-Watch

Pangalan (Kinakailangan)
Zip (Kinakailangan)