IBAHAGI ITO
Nevada Ed-Watch

Ang serye ng Ed-Watch ay idinisenyo upang madagdagan ang access sa impormasyon sa kung anong mga desisyon
ay ginagawa tungkol sa pampublikong edukasyon sa Clark County at Nevada.

Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Washoe County School District

Ano ang Board of Trustees at ano ang kanilang pananagutan? Ang Lupon ng mga Trustees ng Distrito ng Paaralan ng Washoe County ay inihalal ng publiko na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. Ang mga trustee ay may pananagutan na makipagtulungan sa kanilang mga komunidad upang mapabuti ang tagumpay ng mag-aaral.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa at makakita ng listahan ng mga kasalukuyang Trustees .

Gaano kadalas nagpupulong ang Board of Trustees? Ang mga trustee ay nagpupulong dalawang beses bawat buwan (pangalawa at ikaapat na Martes) sa ganap na 2 ng hapon at sa Central Administration Building Board Room, 425 E. 9 th St., Reno, NV 89512.

Mag-click dito para sa buong listahan ng mga pulong ng Trustees.

Maaari bang makisali ang mga miyembro ng komunidad sa mga pulong ng Trustee? Malaki ang pakinabang ng mga katawan sa paggawa ng desisyon sa pakikinig ng pampublikong input at maraming pananaw. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng publiko ay maaaring magsumite ng mga komento sa agenda at mga item na hindi agenda sa pamamagitan ng email o voice recording. Maaaring magbigay ng pampublikong komento nang personal o sa pamamagitan ng email. Ang mga komento sa email ay dapat isumite sa publiccomments@washoeschools.net .


 

 

Tuesday, May 14, 2024

Pagpupulong ng Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Washoe County School District

Mag-click dito upang makita ang agenda ng pulong.
Panoorin ang pag-playback ng pulong.

 

Ano ang nangyari sa pagpupulong na ito?

Inaprubahan ng mga Katiwala ang Agenda ng Pahintulot

Kasama sa mga highlight ng agenda ng pahintulot ang:

Galugarin ang agenda ng pahintulot dito.

Trustees Issued a Proclamation Honoring Asian American Pacific Islander Heritage Month 

Trustees recognized May as Asian American Pacific Islander Heritage Month, encouraging members of the community to engage in activities and events that celebrate the heritage, culture, and achievements of Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders.

Explore the proclamation.

Trustees Approved the Guaranteed Maximum Price from Clark/Sullivan Construction as the Construction Manager at Risk for the E. Otis Vaughn Middle School Replacement Project

Trustees approved the Guaranteed Maximum Price 1 from Clark/Sullivan Construction as the Construction Manager at Risk (CMAR) for the E. Otis Vaughn Middle School replacement project in the amount of $94,677,079, and an owner’s contingency in the amount of $3,757,989 for a total amount of $98,435,068. Trustees also approved the District’s Owner-CMAR Construction Agreement.

Explore the Washoe County School District Owner-CMAR Construction Contract.

Trustees Selected Joe Ernst for Washoe County School District Superintendent

Five finalist candidates have undergone interviews with the Trustees, as well as met with staff members, students, families, community stakeholders, and members of the community at-large. These finalists were Joseph Ernst, Elizabeth Fagen, Paul LaMarca, Charles McNulty, and Troy Parks. Feedback from the community was gathered via survey, the summary of which is available below.

After board discussion and public comment, Joe Ernst was selected as the next superintendent of the Washoe County School Distict.

Explore the stakeholder feedback summary.

Ulat ng Kinatawan ng Mag-aaral

Kasama ang mga highlight ng ulat:

 • Highlighting the Student Voice conference this Friday, May 17

Mga Ulat ng Katiwala

Kasama ang mga highlight ng ulat:

 • Attending several school and community events
 • Several committee meetings relating to WCSD in June
 • Attending the home visit conference
 • Commemorating the WCSD team during staff appreciation celebrations
 • Celebrating career and technical education pathways available in WCSD schools
 • Addressing the issue of child trafficking
 • Nevada Association of School Board potential legislative priorities

Ulat ng Pansamantalang Superintendente

Kasama ang mga highlight ng ulat:

 • Check presentation from the Educational Alliance
 • Ilang mga pagbisita sa paaralan
 • Highlighting JROTC programs and instructors
 • Announcing Doug Owen as Chief Human Resources Officer for the District
 • Presenting to the Interim Finance Committee’s Subcommittee on Education

Pampublikong Komento

 • Public comment periods at Board meetings
 • Superintendent selection
 • Concerns regarding book bans in school libraries
 • Need for civility and conversations in the community
 • Reading materials available in schools
 • Students and technology

The next Meeting of the Board of Trustees is scheduled for May 28, 2024, at 2:00 p.m.

Mag-sign up para makatanggap ng notification kapag may na-publish na bagong post sa Ed-Watch

Pangalan (Kinakailangan)
Zip (Kinakailangan)