IBAHAGI ITO

Inilabas ng Opportunity 180 ang sumusunod na pahayag bilang tugon sa State of the State Address ni Gobernador Lombardo noong Enero 23:

“Ang Opportunity 180's North Star ay tinitiyak na ang bawat bata ay magtatapos sa high school na kolehiyo at handa sa karera. Pinahahalagahan namin si Gobernador Lombardo na nagpapatunay na 'bawat bata sa Nevada ay may karapatan sa isang de-kalidad na edukasyon at dapat na handa sa kolehiyo o karera sa oras na sila ay magtapos ng high school' sa panahon ng kanyang address sa Estado ng Estado. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa opisina ng Gobernador, ng Lehislatura ng 2023, mga mag-aaral, pamilya, at iba pang stakeholder sa patas at pare-parehong mga patakaran, landas, at solusyon na magtitiyak na ang pag-access sa isang mataas na kalidad na pampublikong edukasyon ay ang katotohanan para sa bawat isang bata. sa Nevada."

Mag-click dito para mapanood ang buong State of the State Address ni Gobernador Lombardo.

Larawan ng Nevada Legislative Building: Chanilim714, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 , sa pamamagitan ng Wikimedia Commons