IBAHAGI ITO
Nevada Ed-Watch

Ang serye ng Ed-Watch ay idinisenyo upang madagdagan ang access sa impormasyon sa kung anong mga desisyon
ay ginagawa tungkol sa pampublikong edukasyon sa Clark County at Nevada.

Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Washoe County School District

Ano ang Board of Trustees at ano ang kanilang pananagutan? Ang Lupon ng mga Trustees ng Distrito ng Paaralan ng Washoe County ay inihalal ng publiko na mga gumagawa ng desisyon para sa distrito ng paaralan. Responsable sila sa pagbibigay ng pangangasiwa sa Superintendente at pagtatatag ng patakaran sa buong Distrito. Ang mga trustee ay may pananagutan na makipagtulungan sa kanilang mga komunidad upang mapabuti ang tagumpay ng mag-aaral.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa at makakita ng listahan ng mga kasalukuyang Trustees .

Gaano kadalas nagpupulong ang Board of Trustees? Ang mga trustee ay nagpupulong dalawang beses bawat buwan (pangalawa at ikaapat na Martes) sa ganap na 2 ng hapon at sa Central Administration Building Board Room, 425 E. 9 th St., Reno, NV 89512.

Mag-click dito para sa buong listahan ng mga pulong ng Trustees.

Maaari bang makisali ang mga miyembro ng komunidad sa mga pulong ng Trustee? Malaki ang pakinabang ng mga katawan sa paggawa ng desisyon sa pakikinig ng pampublikong input at maraming pananaw. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng publiko ay maaaring magsumite ng mga komento sa agenda at mga item na hindi agenda sa pamamagitan ng email o voice recording. Maaaring magbigay ng pampublikong komento nang personal o sa pamamagitan ng email. Ang mga komento sa email ay dapat isumite sa publiccomments@washoeschools.net .


Tuesday, January 9, 2024

Pagpupulong ng Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Washoe County School District

Mag-click dito upang makita ang agenda ng pulong.
Panoorin ang pag-playback ng pulong.

 

Ano ang nangyari sa pagpupulong na ito?

Trustees Appointed Board Leadership Roles

Trustees approved the appointments of Elizabeth Smith as Board President (6-1), Adam Mayberry as Board Vice President (7-0), and Joe Rodriguez as Clerk (7-0), for 2024.

Inaprubahan ng mga Katiwala ang Agenda ng Pahintulot

Kasama sa mga highlight ng agenda ng pahintulot ang:

Explore the consent agenda here.

Trustees Approved Resolution 24-001, Authorizing Up To $2.3 Million of Medium-Term Obligations for the Purpose of Acquiring School Buses and Other Support Vehicles

 Trustees approved authorizing new school bus and vehicle purchases in the amount of up to $2.3 million in medium-term bond obligations.

 Explore the resolution.

 Trustees Adopted Resolution 24-002, Proclaiming January 9, 2024, as Law Enforcement Recognition Day at WCSD

 Trustees approved a proclamation to recognize January 9, 2024, as Law Enforcement Recognition Day at the District.

 Explore the resolution and the presentation.

 Trustees Received a Presentation on the Nevada Association of School Boards (NASB) Awards

 NASB’s new school board member of the year is Elizabeth Smith, WCSD Board President, and the 2023 NASB school administrator of the year is Stacey Black, principal at Gerlach K-12 School.

 Trustees Heard a Presentation from The Discovery Museum on Their Partnership with the WCSD

 Team members from The Discovery Museum provided highlights of their partnership with the WCSD, as well as its community contributions. They include:

 • Discovery hosted 11,490 K-8 WCSD students during the 2022-2023 school year..
 • Discovery provides bussing as well as financial assistance to cover the costs of camps, field trips, and museum admission for qualifying schools and students.
 • Discovery will provide onsite classroom STEM labs and programs through their Science Delivered outreach program.

Explore the presentation.

 Trustees Received an Update on the Implementation and Usage of the i-Ready Assessment Tool in Elementary and Middle Schools

Staff presented an update on implementing and using the i-Ready assessment tool in elementary and middle schools.

Explore the WCSD i-Ready expectations and the presentation.

Trustees Discussed the Implementation and Utilization of the District-Wide Installment of Contegix Crisis Alert Wearable Mobile System

Trustees discussed the implementation of the Centegix crisis alert system, which was approved in March 2023 and implemented in August. WCSD staff will wear or carry the security badge. In the event of an emergency, team members will press the security button on the badge three times to dispatch an alert to their team, providing the team member’s name, current location, and alert type.

Explore the memo.

Trustees Approved the Voluntary Withdrawal of the Association of Professional and Technical Administrators (APTA) as the Bargaining Representative for Professional Technical (Pro-Tech) Employees and Recognized the Washoe Professional Technical Association (WPTA) as the Exclusive Bargaining Representative for Pro-Tech WCSD Employees

Trustees approved the voluntary withdrawal of APTA as the exclusive bargaining representative for WCSD’s Pro-Tech employees and recognized WPTA as the exclusive bargaining representative for Pro-Tech employees. The decision for voluntary withdrawal stemmed from a lack of shared community interests between Pro-Tech employees and the school psychologists.

Explore the written withdrawal by APTA and the WPTA ballot and results.

Trustees Approved the Official Job Description for the Superintendent of Schools for the WCSD

Trustees approved the official job description for the Superintendent of Schools with modifications:

 • Removal of language that reads, “A typical way to obtain the knowledge and skills would be:” under the minimum qualifications.
 • Update experience line to: Five or more years of experience as an executive level leader and/or administrative leader.
 • Amend line 14 to: Responsible for the overall management of emergencies and the safety of students, staff, and visitors to include the school police department.
 • Amend instances of his/her to their.

Review the draft job description.

Mga Ulat ng Katiwala

Kasama ang mga highlight ng ulat:

 • School visits and chats with students, teachers, and principals
 • Attendance at sports events
 • Meeting with medical professionals to address mental health for students in sports
 • Discussions on hiring, recruiting, and the diversity manual with talent and equity teams
 • Presenting at Incline Village’s rotary program
 • Passing out donuts and coffee to school police
 • Attending the Wooster IB Graduation ceremony and North Valley High School’s gym dedication
 • Superintendent recruitment process
 • Galena HS Outdoor Academy, debuting in the 2024-2025 school year

Ulat ng Pansamantalang Superintendente

Kasama ang mga highlight ng ulat:

 • 1:1 meetings with all trustees
 • Meetings with associations on a monthly basis
 • Meetings with community groups including the Guinn Center and the Reno-Tahoe International Art Festival
 • Recognizing January as School Board Recognition Month
 • Gratitude to Trustees for all their recent work

Pampublikong Komento

 • Expanding extracurricular and athletic opportunities for students to get students engaged in school

The next Meeting of the Board of Trustees is scheduled for January 23, 2024, at 2:00 p.m.

Mag-sign up para makatanggap ng notification kapag may na-publish na bagong post sa Ed-Watch

Pangalan (Kinakailangan)
Zip (Kinakailangan)